Maori

Te Pae Mahutonga: Mason Durie

maori_health_model_tepaemahutonga

 

 

Te Pae Mahutonga (Southern Cross Star Constellation) brings together elements of modern health promotion.

 

View Te Pae Mahutonga (PDF, 153 KB)

Te Pae Mahutonga text

 

 

IUHPE presentation by Prof Sir Mason Durie

tepaemahutongatxtvers